Z uporabo spletne strani, se strinjate s piškotki. Sprejmi Zavrni

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNIH IGER

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Ta pravila določajo način izvedbe in pogoje sodelovanja v nagradnih igrah, katerih organizator je Merit HP d.o.o., Beograjska 4, 1000 Ljubljana, matična številka 6975224000. Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk, ki jih zastopa podjetje Merit HP d.o.o.

2. OPIS IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Nagradna igra poteka od (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja) do vključno (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja) na območju Republike Slovenije. Navodila nagradne igre so objavljena dostopna in na vpogled vsem udeležencem na spletni strani organizatorja pod »Pogoji nagradne igre«.
 
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je prijava upoštevajoč navodila v Instagram objavi na profilu @merit_showroom.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradna igri. Organizator si pridružuje pravico, da po lastni presoji iz nagradne igre odstrani kateregakoli udeleženca, še posebno tistega, ki želi na nepravilen, nepošten ali kakršenkoli drugi način, ki ni v skladu s temi pravili, osvojiti nagrado.

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Šteje se, da posamezni sodelujoči ob tem, ko se prijavi in pošlje podatke izrecno soglaša s pravili in pogoji nagradne igre ter je z njimi v celoti seznanjen. Sodelujoči se prav tako zavezuje, da bo v primeru sodelovanja v nagradni igri v celoti spoštoval njena pravila.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri in so polnoletni.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in sodelavci organizatorja, ne glede na obliko zaposlitve. Enako velja za njihove ožje družinske člane (zakonec oz. oseba, s katero živi v skupni življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).
 
4. NAGRADNI SKLAD
Nagradni sklad obsega: (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja).


5. POTEK PODELJEVANJA NAGRAD
Nagrajenci bodo izbrani z žrebom – naključno izbiro, v kateri bodo sodelovali vsi sodelujoči, ki bodo podali popolno prijavo najkasneje do vključno (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja).

Žreb bo potekal (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja), v prostorih Merit HP d.o.o., na Beograjski 4, v Ljubljani.  

Udeleženec v nagradi igri lahko sodeluje večkrat, če je v navodilih tako navedeno.

Dodeljevanje nagrad udeležencem bo potekalo najkasneje do (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja), opravi in nadzoruje ga pooblaščena oseba, ki jo določi organizator nagradne igre. Rezultat nagradne igre je dokončen in pritožba nanj ni možna.
 
6. OBVEŠČANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV
Po zaključku žreba bo najkasneje do (kot objavljeno na IG/FB profilu podjetja) Merit HP d.o.o. preko objave in zasebnega obvestila na Instagramu obvestil nagrajence o dobitkih.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrade prav tako niso prenosljive na tretjo osebo.

Plačilo davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator se zavezuje, da bo za nagrajence od vrednosti nagrade obračunal in plačal akontacijo dohodnine v skladu s 131. členom veljavnega Zakona o dohodnini. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.
 
7. OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV
Nagrajenec mora organizatorju posredovati odgovor, v katerem sprejema nagrado, v roku 72 ur od prejema sporočila z obvestilom o prejemu nagrade. V kolikor ne posreduje navedenega odgovora, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi pravili.
 
8. PREVZEM NAGRAD
Nagrad ni mogoče zamenjati, izplačati v gotovini ali prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se posamezni sodelujoči s prijavo k nagradni igri izrecno strinja. Organizator ne odgovarja za nobene napake na nagradah. Organizator ni odgovoren za poslane podatke, ki so nepopolni, nerazumljivi ali niso bili prejeti.

Nagrajenci bodo nagrado prevzeli po dogovoru.
 
9. ODGOVORNOST ORGANIZATORJEV
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne bo sodeloval v sporih glede imenstva/upravičenja do izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede imetništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro. Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad, eventualnih poškodb, zdravstvenih zapletov ali tatvin pri koriščenju.

Organizator prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za: (ne)delovanje spletne strani www.merit.si, (ne)delovanje družabnih omrežij Facebook in Instagram, vse ostale aktivnosti na družabnih omrežjih Facebook in Instagram, kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, nedostavljene pošiljke z nagradami, kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti Pravila in pogoje nagradnih iger. Organizator lahko igro po lastni presoji terminsko prilagodi oz. predhodno zaključi, kar bo nemudoma objavil na spletni strani/ pod objavo nagradne igre.
 
10. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV
Sodelujoči v nagradni igri s poslanimi osebnimi podatki izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za trženjske namene in za namene te nagradne igre skladno z zakonom.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za trženjske namene. V primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov, se sodelujoči izključi iz nagradne igre.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljala v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Prav tako podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni.

11. KONČNE DOLOČBE
Za tolmačenje pravil je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradna igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na www.merit.si, kjer bodo objavljeni ti splošni pogoji in pravila sodelovanja.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem 1. 7. 2022.


Ljubljana, 1. 7. 2022

Blagovne znamke

Kontakti

  • T: 01 548 36 63
  • F: 01 548 36 44
  • M: 051 339 907
  • E: eshop@merit-hp.si

  • Delovni čas: PON-PET: od 8.-16. ure,
    SOB, NED in PRAZNIKI: zaprto.

Bodite obveščeni

Prijavite se na e-novice in redno vas bomo obveščali o prodajnih akcijah.


Vstopite v spletno trgovino s prestižnimi šampanjci, finimi vini, luksuznimi konjaki, bogatimi sladnimi viskiji in kraljevsko čokolado.

Potrjujem, da sem star/a 18 let ali več:

Da, star/a sem 18 let ali več

Ne